RSS

Category Archives: SQL

Compress MysqlDump Output

   Making backup

all databases

  :

mysqldump -u root -p --all-databases > dump.sql

   Making backup only

one database

  :

mysqldump -u root -p --databases db1 > dump.sql

   Making backup

many databases

  :

mysqldump -u root -p --databases db1 db2 db... > dump.sql

   Making backup with

triggers

  :

mysqldump -u root -p --triggers --all-databases > dump.sql

  Making backup with

procedures and functions:

mysqldump -u root -p --routines --all-databases > dump.sql

  Now let’s compress our dump in real time with

gzip:

mysqldump -u root -p --all-databases | gzip > dump.sql.gz

  We can still reach a higher compression ratio using the

bzip2:

mysqldump -u root -p --all-databases | bzip2 > dump.sql.bz2

Making a comparison between the dump with three compression options (none, gzip and bzip2) had the following result:

  Dump normal – 947k
  Dump com gzip – 297k
  Dump com bzip2 – 205k

And how do I restore the dump?

Normal:

mysql -u root -p < dump.sql

gzip:

gunzip < dump.sql.gz | mysql -u root -p

bzip2:

bunzip2 < dump.sql.bz2 | mysql -u root -p

Arama Terimleri:

 

Posted by on 18 Ağustos 2014 in Bilgisayar, SQL

Leave a comment

MySQL SELECT INTO Alternatifi

Mysql’de

1
2
3
SELECT * INTO table2 
FROM table1 
WHERE ...;

şeklinde bir sql cümlesi çalıştıramıyoruz. Bunun yerine bazı alternatifler üretebiliriz. Eğer var olan bir tabloyu üreterek içine select ifadesinin döndürdüğü değerleri eklemek istiyorsak söyle bir şeyler yazabiliriz. Read the rest of this entry »

Arama Terimleri:

 

Posted by on 04 Şubat 2013 in Bilgisayar, Programlama, SQL

Leave a comment

ADODB ve MSSQL connection string

ADODB.connection ve MS SQL server kullanacaksanız buna benzer bir connection string’ler kullanmalısınız. ** olan yerleri kendi bilgileriniz ile değiştirmeyi unutmayın.

1
2
3
4
5
6
Dim constr As String = "Data Source=.SQLEXPRESS;Initial Catalog=**;Integrated Security=True"
'veya 
Dim constr As String = "Driver={SQL Native Client};Server=.SQLEXPRESS;Database=**;User ID=**;Password=****;Trusted_Connection=Yes"
 
Dim conn As New ADODB.Connection
conn.ConnectionString = constr

Arama Terimleri:

 

Posted by on 08 Temmuz 2010 in Bilgisayar, Genel, Programlama, SQL

Leave a comment

Tags: , , , ,

MSSQL server 2005 Pending Reboot Required

“Pending Reboot Required” Hatasını nasıl temizleriz…
Bu önceki bir kurulumun registry’de bir değer bıraktığını gösterir. Bunu temizlemek için regedit’te şu anahtara bakın:

1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Bu anahtardaki değerleri silin. Hepsi bu kadar.

Bu ipucunu sadece MSSQL server için değil “Pending Reboot Required” şeklinde hata aldığınız tüm programlar için kullanabilirsiniz.

Arama Terimleri:

 

Posted by on 20 Haziran 2010 in Bilgisayar, Programlama, SQL

1 Comment