RSS

İlksel ve Revize Derprem

Mayıs 05

İlksel ve revize deprem hakkında açıklama: İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış demektir. Revize ise değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

2.1. ÖN DEĞERLENDİRME (HIZLI/İLKSEL ÇÖZÜM)

Hızlı çözüm aşamasında temel amaç, bir deprem olması durumunda, deprem parametrelerini olabildiğince kısa sürede ve doğru olarak belirlemek ve ilgili kişi, kurum ya da kuruluşlara duyurmaktır.

UDİM bünyesinde, bu işlemleri gerçekleştirmek üzere zSacWin yazılım paketi kullanılmaktadır.

2.1.1. Deprem Çözümü

UDİM bünyesinde kullanılan zSacWin yazılımı, depremin çözümünden sonuçların dağıtılması aşamasına kadar, otomatik olarak ya da kullanıcı denetiminde çalışabilecek özelliktedir. zSacWin’in yaptığı işlemler zinciri sonucunda depremle ilgili olarak aşağıdaki bilgilere ulaşılır.

  • Depremin coğrafik koordinatları
  • Odak derinliği
  • Depremin merkezine en yakın yerleşim birimi.
  • Depremin büyüklüğü. Bu kapsamda yazılım Süreye Bağlı Büyüklük (MD), Lokal Büyüklük (ML), Yüzey Dalgası Büyüklüğü (MS) ve Moment Büyüklüğü (MW) olmak üzere dört ayrı yöntemle depremin büyüklüğünü hesaplar.
  • Faylanma bileşenleri. Kırılma doğrultusu, eğim ve kayma açısı.
  • Açığa çıkan enerji.

Otomatik çözümün seçilmesi durumunda zSacWin, arka planda çalışan zWathEvent yardımcı yazılımının olası depremleri otomatik olarak belirlemesini bekler. zWathEvent her dakika başı format dönüşümü yapan EW ve WIN Sistem’in dönüşümlü belleklerinden tüm istasyonlara ait 3 dakikalık veri grubunu alarak bir deprem olup olmadığını araştırır. Bir deprem olması durumunda ilk P dalgası varışlarını zSacWinprogramına göndererek çözümün başlamasını sağlar. Çözümün başlamasından sonuçların dağıtılmasına kadar geçen süre yaklaşık bir dakikadır. Yani otomatik çözümün kullanılması durumunda, depremin olduğu andan itibaren ilk 3-5 dakika arasında tüm sonuçlar belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiş olacaktır. Kullanıcı denetiminde bu işlemler, kullanıcının deneyimine ve depremin büyüklüğüne bağlı olarak, 15 dakika ile 30 dakika arasında değişmektedir.

Arama Terimleri:

 

Posted by on 05 Mayıs 2012 in Genel

Leave a comment

Bir Cevap Yazın