RSS

Monthly Archives: Temmuz 2010

Airties Wus-300 x64 Driver

Bazı sitelerde WUS-300 x64 sürücüsü olarak paylaştıkları sürücüler başka modellerin sürücüleridir. WUS-300’ün 64bit sürücüsü bulunmamaktadır.

Arama Terimleri:

 

Posted by on 16 Temmuz 2010 in Genel

Leave a comment

Tags: , , , ,

Mercan Kebap Beşiktaş

Mercan Kebap Beşiktaş
Beşiktaş’taki en iyi ve en hızlı kebapcı ve dürümcülerden biridir. Read the rest of this entry »

Arama Terimleri:

 

Posted by on 12 Temmuz 2010 in Bilgisayar

1 Comment

VB.NET’te Sleep Komutu

Vb.net’te sleep için öncelikle imports satırını eklemelisiniz. Imports satırını eklemezseniz uzun kodlar yazmanız gerekecektir.

1
Imports System.Threading.Thread

Imports işleminden sonra aşağıdaki kod herhangi bir yere yazılırsa 1sn süre ile çalıştırılan thread’ı uyutur. Değerler ms(milisaniye) cinsindendir.

1
Sleep(1000)

Arama Terimleri:

 

Posted by on 09 Temmuz 2010 in Genel

Leave a comment

Tags: ,

ADODB ve MSSQL connection string

ADODB.connection ve MS SQL server kullanacaksanız buna benzer bir connection string’ler kullanmalısınız. ** olan yerleri kendi bilgileriniz ile değiştirmeyi unutmayın.

1
2
3
4
5
6
Dim constr As String = "Data Source=.SQLEXPRESS;Initial Catalog=**;Integrated Security=True"
'veya 
Dim constr As String = "Driver={SQL Native Client};Server=.SQLEXPRESS;Database=**;User ID=**;Password=****;Trusted_Connection=Yes"
 
Dim conn As New ADODB.Connection
conn.ConnectionString = constr

Arama Terimleri:

 

Posted by on 08 Temmuz 2010 in Bilgisayar, Genel, Programlama, SQL

Leave a comment

Tags: , , , ,