RSS

GSM Abonelik Kayıtlarının Ücretsiz Güncellenmesi – Hat devri

Kasım 02

Turkcell Extradan öğrendiğim, Turkcell web sitesi ve müşteri hizmetlerinden teyit ettiğim bilgilere göre:
10 Kasım tarihine kadar, başkasının adına kayıtlı olan kendi kullandığınız hattınızı hiçbir ücret ödemeden kendi adınıza kayıt altına alabiliyorlar. Bunun için abonesi bulunduğunuz operatörün yetkili bayilerine başvuralilirsiniz. Sim kartınızı ve kimlik belgenizi yanınızda götürmeyi unutmayın. Faturalı hatlar için adınıza kayıtlı bir fatura veya kredi kartı extresi de görtürmeniz gerekiyor.

Konu ile ilgili olarak GSM operatörlerinin Bilgilendirme yazıları aşağıdadır.

Turkcell:

Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi

5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu” hakkında.

5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu” 10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un “Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi” başlıklı geçici 5. maddesinde;

“(1) GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşmasını teminen, tüm abonelik kayıtları bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde güncellenir. Bu kapsamda ilgili işletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan tüm aboneler, bu süre içerisinde kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvururlar. Başvuru esnasında abonelerden kimliklerini ispata yarar belgelerin birer örneği ile birlikte bireysel abonelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, kurumsal abonelerden ise vergi numaraları alınır. Bu madde kapsamında bilgileri güncellenemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilir.

(2) Bu Kanunda tanımlanan son kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatları, bir kereye mahsus olmak üzere verilen süre içerisinde, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın kendi üzerlerine kaydettirmek için ilgili işletmeciyle abonelik sözleşmesi akdedebilir. Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işleme bir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz hakları saklıdır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler Kurum tarafından yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda gerekli işlemlerin 10 Kasım 2009 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz hattınızı ücretsiz olarak üzerinize almak için hattınız yanınızda olmak kaydı ile Turkcell İletişim Merkezleri ve Turkcell Mağazalarımıza başvurabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgiyi Turkcell İletişim Merkezleri ve
444 0 532 – 444 0 535 nolu telefondan Müşteri Hizmetleri’ni arayarak edinebilirsiniz.

Vodafone:

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Geçici 5 inci Maddesine İlişkin Bilgilendirme

10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren “Elektronik Haberleşme Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesi ile aşağıdaki hususlar düzenlemiştir.

“(1) GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşmasını teminen, tüm abonelik kayıtları bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde güncellenir. Bu kapsamda ilgili işletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan tüm aboneler, bu süre içerisinde kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvururlar. Başvuru esnasında abonelerden kimliklerini ispata yarar belgelerin birer örneği ile birlikte bireysel abonelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, kurumsal abonelerden ise vergi numaraları alınır. Bu madde kapsamında bilgileri güncellenemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilir.

(2) Bu Kanunda tanımlanan son kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatları, bir kereye mahsus olmak üzere verilen süre içerisinde, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın kendi üzerlerine kaydettirmek için ilgili işletmeciyle abonelik sözleşmesi akdedebilir. Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işleme bir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz hakları saklıdır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler Kurum tarafından yapılır.”

Bu hükümler doğrultusunda gerekli işlemlerin 10 Kasım 2009 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz hattınızı ücretsiz olarak üzerinize devir almak için hattınız yanınızda olmak kaydı ile Vodafone Cep Merkezlerine başvurabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgiyi Vodafone Müşteri Hizmetleri 444 0 542 nolu telefondan arayarak edinebilirsiniz

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Avea:
Aboneliğinize ilişkin eksik bilgi ve belgeleri 10 Kasım 2009’a kadar Avea noktalarına başvurarak tamamlamanız gerekmektedir.
5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU’NUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren “Elektronik Haberleşme Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesi ile aşağıdaki hususlar düzenlemiştir.

“(1) GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşmasını teminen, tüm abonelik kayıtları bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde güncellenir. Bu kapsamda ilgili işletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan tüm aboneler, bu süre içerisinde kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvururlar. Başvuru esnasında abonelerden kimliklerini ispata yarar belgelerin birer örneği ile birlikte bireysel abonelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, kurumsal abonelerden ise vergi numaraları alınır. Bu madde kapsamında bilgileri güncellenemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilir.

(2) Bu Kanunda tanımlanan son kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatları, bir kereye mahsus olmak üzere verilen süre içerisinde, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın kendi üzerlerine kaydettirmek için ilgili işletmeciyle abonelik sözleşmesi akdedebilir. Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işleme bir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz hakları saklıdır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler Kurum tarafından yapılır.”

Buna göre Şirketimiz nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan tüm abonelerimizin, 10 Kasım 2009 tarihine kadar, kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte Şirketimize başvurmaları gerekmekte olup başvuru esnasında ayrıca, bireysel abonelerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının, kurumsal abonelerimizin ise vergi numaralarının ibrazı gerekmektedir. Bu madde kapsamında bilgileri 10 Kasım 2009 tarihine kadar güncellenemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantısının kesileceği hususu saygıyla bilgilerinize sunulur.

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

Arama Terimleri:

 

Posted by on 02 Kasım 2009 in Bilgisayar

Leave a comment

Tags: , , , ,

Bir Cevap Yazın